De vakantieregeling met betrekking tot schoolvakanties 2014 België is gebaseerd op vaste principes, zodat begin- en einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgelegd (Besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991). Onder de data vindt u de vaste principes van de schoolvakanties België 2014 uitgeschreven.

Hieronder het overzicht schoolvakanties 2014 België:

Schoolvakanties 2014 België

VakantiedataWeek
Kerstvakantie 2013 23-12 | 05-01-2014 week 52 t/m 1
Krokusvakantie 03-03 | 09-03 week 10
Paasvakantie 07-04 | 20-04 week 15 t/m 16
Hemelvaartvakantie29-05 | 30-05week 22
Zomervakantie 01-07 | 31-08 week 27 t/m 35
Herfstvakantie 27-10 | 02-11 week 44
Kerstvakantie 2014 22-12 | 04-01-2015 week 52 t/m 1
De vakantiedata van schoolvakanties 2014 België worden volgens vast richtlijnen vastgesteld:

 • De zomervakantie start ieder jaar op 1 juli en eindigt op 31 augustus.

 • De herfstvakantie start op de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 week. Als 1 november op een zondag valt, begint de herfstvakantie op 2 november;

 • De Kerstvakantie start op de maandag van de week waarin Kerstdag valt en duurt 2 weken. Indien Kerstdag op een zaterdag of zondag valt, start de kerstvakantie op de maandag na Kerstdag;

 • De krokusvakantie start op de 7de maandag voor Pasen en duurt 1 week;

 • De Paasvakantie start op de 1ste maandag van april en duurt 2 weken. Indien Pasen in de maand maart valt, start de paasvakantie op de maandag na Pasen. (*)

  Indien Pasen na 15 april valt, start de paasvakantie op de 2de maandag voor Pasen. In dat laatste geval wordt de schoolvakantie met één verlofdag verlengd: paasmaandag.

 • Hemelvaartsdag en de dag erna. (**)

  Het verlengde weekend van Hemelvaart is enkel een vakantieperiode in het leerplichtonderwijs. In het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs betekent deze regeling dat de zaterdag en de zondag van het Hemelvaartweekend lesdagen kunnen zijn, net als alle andere zaterdagen en zondagen in “normale” weekenden.

 • 11 november, 1 mei en Pinkstermaandag zijn ook vakantiedagen, mits zij niet in de vakantieperiode vallen.

Naast het overzicht van de schoolvakanties 2013 België kunt u ook het overzicht van schoolvakanties 2014 Nederland bekijken.